Mjölby kommun

Bekämpa och rapportera invasiva främmande växter

Nu när det är sommar är det viktigt att se över vad som växer på din tomt. Har det kommit in något på tomten som inte ska vara där? Det kan vara en invasiv främmande art.

Invasiva främmande arter är arter som tagits in i landet och trivs så pass bra här att de tar över och slår ut eller hotar den befintliga floran och faunan. Dessa arter utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. Antalet arter som blir invasiva ökar för varje år.

Några vanliga invasiva främmande växter:

  • Blomsterlupin
  • Vresros
  • Kanadensiskt gullris
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Tromsöloka
  • Gul skunkkalla
  • Parkslide

Tips vid bekämpning

Vissa av dessa arter är du enligt lag skyldig att bekämpa. Om du agerar snabbt är det enklare att bekämpa växten. Det är viktigt att tänka på hur du hanterar växtmaterialet när du bekämpar invasiva växter. Det får inte slängas på rishögar eller i naturen, eftersom växten då kan sprida sig. Lägg istället växtmaterialet i svarta plastpåsar, gärna dubbla, och kör dem till förbränning.

Även du som inte har invasiva arter på din mark kan hjälpa till med att bekämpa dem. Det gör du genom att rapportera in fynd till Artdatabanken Länk till annan webbplats..

Läs mer om invasiva arter och hur du bekämpar dem: Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

Blomsterlupin

Blomsterlupin, en av de vanligaste invasiva främmande växterna.

Publicerad