Mjölby kommun

Samråd om förslag till översiktsplan för Mjölby kommun (landsbygden och de mindre orterna)

Anslaget tas ner: 2022-10-16

Ett förslag till översiktsplan har tagits fram och är nu aktuellt för samråd.

Planens syfte är att lägga fast ramarna för kommunens framtida bebyggelseutveckling i de mindre orterna samt på landsbygden. I planen redovisas även inriktningar för hantering av ett flertal olika allmänna intressen som t.ex. tillgång till service, åtgärder på vägnäten, skydd av natur samt olika miljö- och riskfaktorer.

Planhandläggare är Magnus Hultegård, 010 – 234 51 86

Kungörelse om samrådet Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Planförslagets hemsida Öppnas i nytt fönster.