Mjölby kommun

Kom ihåg att kontrollera din avloppsanläggning

Om du inte är ansluten till det kommunala nätet för avloppsvatten har du troligen en enskild avloppsanläggning. Även om avloppsanläggningen verkar sköta sig själv så behöver den underhåll och regelbunden kontroll.

Om du tar hand om din avloppsanläggning håller den längre, renar och skyddar bättre samt att det blir lättare att upptäcka eventuella fel. Nu under sommaren kan det även vara en god idé att kontrollera avloppet vid fritidsboendet.

Här kommer några tips på hur man praktiskt ser efter sin avloppsanläggning.

Allmänt:

 • Håll efter växtlighet runt avloppsanläggningen då inväxt av rötter innebär en risk för att brunnar och ledningar skadas.
 • Häll inte ut olja, lösningsmedel, färg, produkter med bakteriedödande medel, mediciner eller andra kemikalier i avloppet.
 • Spola inte ner skräp som bindor, kondomer och tops i toaletten.

Slamavskiljare

 • Kontrollera att det inte finns slam i sista kammaren och att det på slamavskiljarens utlopp finns monterat ett T-rör, som ska hindra slam från att föras vidare.
 • Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsröret. För hög nivå innebär antingen att anläggningen är överbelastad, att grundvattennivån är hög eller att markbädden/infiltrationen är igensatt. Ligger vattennivån under utloppet läcker slamavskiljaren. Det finns då stor risk för negativ påverkan på miljön och vattentäkten. Åtgärder måste vidtas omgående.

Fördelningsbrunn och markbädd/infiltration

 • Kontrollera i fördelningsbrunnen att det är lika mycket vatten till varje spridningsledning. En ojämn fördelning ger sämre reningsresultat och förkortar anläggningens livslängd.
 • Det ska inte finnas slam i fördelningsbrunnen.
 • Kontrollera att det inte är stillastående vatten i luftningsrören med hjälp av en mätsticka. Vatten kan indikera att det är förhöjd grundvattennivå, överbelastning av anläggningen, igensatta spridningsledningar eller fullständigt igensatt bädd. Detta i sin tur innebär sämre rening.
 • Infiltrations- eller markbädden bör inte belastas av tunga fordon eller djur.

Minireningsverk

 • Ett minireningsverk består ofta av många delar som behöver regelbunden tillsyn och kontroll. För detta bör du ha ett serviceavtal med tillverkaren/försäljaren.
 • De flesta minireningsverk har kemfällning som en del av reningsprocessen. Kontrollera att du regelbundet fyller på med de kemikalier som behövs

Mer information om enskilda avlopp hittar du på kommunens hemsida Öppnas i nytt fönster. och på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor eller har funderingar gällande avlopp.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad