Återstartsbidrag 2022

Mjölby kommun har för avsikt att fortsätta stötta föreningslivet lite extra efter pandemin. Denna gång handlar det om ett återstartsstöd som är uppdelat på två delar.

Två olika stöd finns att söka

Ett allmänt föreningsstöd som syftar till att ta tillbaka föreningens verksamhet till samma nivå som innan pandemin samt ett riktat stöd till barn- och ungdomsverksamhet i syfte att behålla, få tillbaka eller rekrytera nya medlemmar.

Allmänt föreningsstöd

Detta bidrag kan sökas av alla registrerade föreningar.

I ansökan anger ni:

 • Hur har coronapandemin påverkat er som förening exempelvis genom minskad verksamhet och ekonomiskt bortfall.
 • Vilket är er förenings syfte med denna ansökan?
 • Ansökt belopp

Stöd kan beviljas till exempelvis konkreta rekryteringsinsatser utifrån ett medlemstapp, utbildningsinsatser för att stärka upp ledarsidan, åtgärder kopplat till verksamhetslokaler/ anläggningar som fått stå tillbaka på grund av ett osäkert ekonomiskt läge.

Sista ansökningsdag: 1 juli 2022

Riktat stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Bidraget kan sökas av registrerade föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-25 år.

Här har ni chansen att fritt beskriva vilka insatser och aktiviteter som är viktiga för just er förening för att behålla, få tillbaka eller rekrytera nya barn och ungdomar till er förening.

 • Vilka insatser/aktiviteter för återstart planerar ni att genomföra och när (får även pågå under 2023)?
 • Vad hoppas ni uppnå med aktiviteterna?
 • Ansökt belopp

Exempel på insatser/aktiviteter är: sänka eller bibehålla avgifter, deltagande i cuper/läger eller projekt i rekryteringssyfte.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2022

Detta bidrag är villkorat och ska även redovisas när insatserna är avslutade.

Ansökan

Ansökan ska göras på avsedd blankett och skickas via e- post till kulturofritid@mjolby.se eller lämnas till medborgarservice i stadshuset.

Beredning av ansökan sker i dialogform tillsammans med sökande förening!

Blanketter

Allmänt föreningsstöd - återstart 2022 (ifyllbar pdf) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktat stöd till barn- och ungdomsverksamhet - återstart 2022 (ifyllbar pdf) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

 1. Öppna upp blanketten
 2. Spara ner den på din dator
 3. Öppna den nedsparade filen
 4. Fyll i pdf:en och spara den igen på din dator (döp gärna om dokumentet så föreningsnamnet ingår)
 5. Bifoga den ifyllda blanketten i ditt mejl

Eventuella frågor besvaras av

Eva Ledin, telefon: 010-234 54 36, eller
Kjell Karlsson, telefon: 010-234 52 34

Senast publicerad