Mjölby kommun

Hur vill vi ha det i Mjölby kommun 2045?

År 2045 är Mjölby kommuns skolresultat bland de bästa i landet, vi är den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland och vi lever på jämlika villkor. Detta och mycket annat vill Mjölby kommuns politiker uppnå i sin nya vision, Vision 2045.

Visionen är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar i Mjölby kommun. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör vår gemensamma grund. Områdena sammanfattas i varsin mening.

Livsmiljö: Med stolta steg mot en attraktiv tillvaro.

Livsvillkor: Tillsammans står vi på trygg och jämlik mark.

Livskraft: Vi växer smart med grogrund för nya världsstjärnor.

– Vi ser Vision 2045 som vår gemensamma framtid; en framtid som vi politiker tillsammans kan stå bakom, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande (S). Det går bra för Mjölby kommun och när vi visionärt blickar in i framtiden ser vi en fortsatt stark och framgångsrik utveckling av kommunen.

Lars-Åke Pettersson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (M) säger:

– För oss politiker är det viktigt att du som bor, lever och verkar i kommunen, eller samverkar med kommunen, kan inspireras av visionen.

Vad händer nu?

– Nu börjar det stora och roliga arbetet med att göra Vision 2045 till vår ledstjärna, säger Andreas Capilla, kommundirektör i Mjölby kommun. Vi har redan påbörjat planeringen med att göra den känd för medborgare, föreningar, näringsliv och organisationer samt inom den kommunala verksamheten. Målsättningar och framtagning av strategier för att förverkliga visionen kommer att vara utgångspunkten i kommunens årliga planeringsarbete.

Så har arbetet med visionen gått till

Mjölby kommun har arbetat fram en ny vision, Vision 2045, för att ersätta den gamla versionen som sträcker sig till 2025. Visionen har tagits fram tillsammans med medborgare i olika faser av livet, föreningar, näringsliv och organisationer. Idéer och synpunkter från de olika målgrupperna har sedan bearbetats av kommunens politiker och tjänstepersoner.

Ta del av den fullständiga visionen: Vision & värdegrund - Mjölby kommun (mjolby.se)

Kontakt

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, 010-234 51 10
Lars-Åke Pettersson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, 010-234 50 69
Andreas Capilla, kommundirektör, 010-234 51 35

Vision 2045 står skrivet i mitten och runtom finns de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. Områdena beskrivs i varsin mening och visualiseras med 3D-objekt.

Publicerad