Mjölby kommun

Upprustning lekplatser

Nu har vi börjat arbetet med att rusta upp två nya lekplatser. Den här gången ska vi bygga om lekplatserna på Hattorp i Skänninge och den på Vetaområdet i Mantorp. Båda lekplatserna ska få ny lekutrustning, en förbättrad tillgänglighet och även belysning.

För att undvika skador är lekplatserna avstängda och inhägnade under tiden arbetet pågår. Informationsskyltar finns vid de aktuella lekplatserna. Välkomna tillbaka och leka på lekplatserna igen efter sommaren då vi öppnar upp våra fina och nyrenoverade lekplatser. Bilden visar hur den nya lekplatsen i Hattorp är tänkt att se ut efter upprustningen.

Exempelbild

Publicerad