Mjölby kommun

Stipendiesumma för grundskolan beslutad

En summa på 1 000 kronor - det garanteras nu de niondeklassare som tilldelas grundskolans stipendier. Utbildningsnämnden har beslutat om en beloppsnivå, för att göra stipendierna mer likformiga på alla skolor.

Tidigare har grundskolans stipendier bekostas av Mjölby kommuns skolfond. Avkastningen från Skolfonden har varierat med följd att stipendiesumman skiftat år från år. Syftet med den nya riktlinjen och garanterad beloppsnivå, är större likabehandling oavsett skola och år.

– Stipendier är ett sätt att uppmuntra och motivera ungdomarna, därför satsar vi på ett garanterat belopp. Vi vill visa eleverna att det lönar sig att studera, säger Gun-Inger Andersson, utbildningsnämndens ordförande.

Stipendierna ges till skolans bäst presterande elever inom följande kategorier:

  • Elever som har högst studieresultat
  • Elever som har bäst prestationsförbättring i förhållande till studieresultat

Två stipendier motsvarande varje avgångsklass delas ut. Det betyder inte att varje klass är garanterad stipendier, utan de elever på skolan som presterar högst belönas.

I år finns totalt 13 avgångsklasser i kommunens grundskolor. Det innebär att 26 stipendier delas ut vid årets skolavslutning.

Inom Mjölby gymnasium delas stipendier ut till elev med bästa studieresultat inom studieförberedande program samt elev med bästa studieresultat inom yrkesförberedande program. Dessa stipendier är oförändrade 5 000 kr per stipendat.

Fyra ungdomar kommer gående och ser glada ut.

Publicerad