Mjölby kommun

Skapande projekt har integration i fokus

Elever på gymnasiesärskolan i Mjölby ville välkomna mottagningsklassens elever lite extra. Lösningen blev ett gemensamt projekt. Nu skapar eleverna insektshotell och en blå-gul plantering tillsammans.

Mottagningsklassen för barn och ungdomar från Ukraina finns på Dackeskolan i Mjölby. På Dackeskolan finns också programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAB), som tillhör gymnasiesärskolan.

Där uttryckte en elev en önskan om att eleverna från Ukraina i mottagningsklassen ska känna sig välkomna på skolan. Sagt och gjort — tisdag den 3 maj påbörjades ett skapande projekt, där eleverna på FAB samarbetar med eleverna från mottagningsklassen. Syftet är att främja gemenskap och känsla av tillhörighet och sammanhang.

Eleverna i mottagningsklassen har delats in i två grupper. De yngre eleverna gör ett insektshotell och de äldre eleverna gör en plantering som symboliserar den svenska och den ukrainska flaggan. Eleverna från FAB hjälper till och visar hur man gör.

Yrkesläraren Johan Tykesson har tillsammans med eleverna på gymnasiesärskolan just varit och inhandlat blå och gula blommor till projektet, när han berättar:

– För oss på gymnasiesärskolan är integrering viktigt. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i samhället, precis som det är viktigt att våra elever på gymnasiesärskolan också blir välkomnade ute i olika verksamheter.

Hittills har projektet varit lyckat och uppskattat. De äldre eleverna från Ukraina jobbar i projektet två gånger i veckan, och de yngre ses en gång i veckan. Projektet ger goda möjligheter för eleverna från mottagningsklassen att lära sig svenska. Projektet planeras pågå till och med nästa vecka, vecka 21.

Kontakt

Elin Forsman
Enhetschef Integrationsenheten
Utbildningsförvaltningen
010-234 60 64

Gräsmatta med två rabatter med gula och blå blommor, med en ram i form av två flaggor. I den ena rabatten är blommorna planterade som ett gul-blått kors, i den andra i två längsgående gula och blå rader.

Elever i gymnasiesärskolan och mottagningsklass har tillsammans gjort en plantering som symboliserar den ukrainska och den svenska flaggan.

Publicerad