Mjölby kommun

Justerat protokoll: Omsorgs- och socialnämndens socialutskott 10 maj 2022

Anslaget tas ner: 1 juni 2022

Förvaringsplats: närarkiv

För att ta del av protokollet tas kontakt med omsorgs- och socialförvaltningen