Mjölby kommun

Skötsel av grönytor

Nu är vårvärmen här, vilket betyder att gräs och andra växter börjar frodas i solen och det är dags för gräsklippning och andra skötselinsatser på våra grönytor. Mjölby kommuns grönytor kommer under kommande säsong skötas likt föregående år, med färre antal gräsklippningar som en följd av beslut om en effektivare grönyteskötsel. 

Vi vill passa på att informera om att gräsklippningen även påverkas av vädret. Det går till exempel inte att klippa grönytorna när det regnar mycket och vi måste vänta en tid med att klippa efter regnet för att uppnå ett bra resultat. På sikt kommer de gräsytor som övergått till högvuxet gräs att utvärderas för att se på vilket sätt de bidrar, eller kan bidra, till den biologiska mångfalden. Är du nyfiken och vill lära dig mer om biologisk mångfald kan du läsa om det här. https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/biologisk-mangfald/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att vi ska kunna lägga vår tid på rätt skötselinsatser är det viktigt att alla hjälps åt och städar efter sig i parker och i naturen. All form av nedskräpning och skadegörelse tar tid från andra arbetsmoment om vi först måste börja med att städa. Tack för att du tar hand om ditt skräp och slänger det i papperskorgar och hundlatriner.

Vid synpunkter och felanmälningar är du välkommen att kontakta oss på https://www.mjolby.se/34859.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via appen Synpunkt- och felanmälan Mjölby kommun.

Exempelbild

Publicerad