Mjölby kommun

Östergötlands bästa myndighetsutövning och service gentemot företag

Företagen är mycket nöjda med den service och myndighetsutövning de får när de har kontakt med Mjölby kommun. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning ”Öppna jämförelser: företagsklimat 2021”.

Mjölbys totalindex 81 är det högsta i Östergötland, där det genomsnittliga totalindexet för deltagande kommuner uppgår till 76. Motsvarande siffra i riket är 74.

SKR mäter varje år hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning Servicemätningen fokuserar på företagens kontakt när de söker olika tillstånd, exempelvis serveringstillstånd, bygglov eller brandtillsyn. Undersökningens resultat sammanfattas i ett totalindex för varje kommun.

- Kommunen prioriterar ett gott företagsklimat och det känns roligt att företagarna är så nöjda med den service de får av Mjölby kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby.

Kommunens högsta tjänsteperson lyfter särskilt fram medarbetarnas insats:

- Det är medarbetarnas goda bemötande av företagarna, som ligger bakom det fina resultatet, säger kommundirektören Andreas Capilla.

Näringslivschefen berättar att de olika undersökningar, där företagarna ger Mjölby kommun goda betyg, ska användas som verktyg för fortsatta förbättringar:

- Redan i mitten på juni kommer kommunens förvaltningar att ägna en hel dag åt en gemensam utbildning för fortsatta förbättringar av företagsklimatet, berättar näringslivschefen Torbjörn Sjögren.

Fakta:

I SKRs undersökning mäts företagarnas upplevelse av följande områden:

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Mer information: Företagsklimat | SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Näringslivschef Torbjörn Sjögren

Telefon: 010-234 50 11

E-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se

Cecilia Burenby

Publicerad