Mjölby kommun

Skolstart för barn och ungdomar från Ukraina

Veckan efter påsk har de barn och ungdomar, som hittills kommit till Mjölby kommun från Ukraina, börjat skolan. Skolstarten har föregåtts av intensiva förberedelser för att allt ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Förberedelserna för att ta emot barn och ungdomar från Ukraina i skolan, kom igång snabbt i Mjölby kommun. Arbetet har involverat flera olika kompetenser och en ny tjänst som integrationskoordinator inrättades vid utbildningsförvaltningen. I arbetet har förvaltningen utgått från vägledande information från bland annat Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Integrationskoordinator Elin Forsman, som är lärare i botten, betonar vikten av att mottagandet blir så bra som möjligt för eleverna.

- För eleverna är det deras första skoldag, precis som när alla elever börjar skolan efter ett sommarlov. Men den här gången i ett nytt land och på ett annat språk. Ett positivt första intryck, trygghet och att känna sig välkommen är oerhört viktigt och något vi arbetat hårt för att eleverna ska känna från första stund.

Eleverna har börjat i en mottagningsklass i Mjölby. I mottagningsklassen finns behöriga lärare och personal med erfarenhet från arbete med nyanlända. Parallellt med undervisningen genomförs Skolverkets kartläggning av nyanlända, samt en hälsokartläggning för nyanlända tillsammans med skolsköterska. Så snart det är möjligt börjar eleverna därefter i en ordinarie klass på den skola där eleven blir placerad.

Mer information om mottagandet i förskola, grundskola och gymnasium finns på sidan Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina - Mjölby kommun (mjolby.se) Länk till annan webbplats.

Vid frågor som rör mottagandet är du välkommen att kontakta integrationskoordinator Elin Forsman via e-post elin.forsman@edu.mjolby.se

Exempelbild

Publicerad