Information om covid-19

Här hittar du kortfattad information och länkar om coronaviruset och covid-19.

Vård, omsorg och stöd

Säkra och trygga besök

Vård- och omsorgsverksamheten har fortsatt kvar rekommendationer om säkra och trygga besök på kommunens särskilda boenden. Anledningen är att skydda personer i riskgrupp från smitta.

Läs mer om säkra besök på särskilda boenden Länk till annan webbplats.

Mjölby kommuns vård- och omsorgspersonal använder skyddsutrustning vid all vård- och omsorgsnära arbete för att minska risken för smittspridning till vårdtagare.

Information till dig som driver företag

Näringslivskontoret håller kontakt med företagare för att stötta dig som påverkas av coronaviruset.

Kommunen har tagit bort tillsynsavgifter för serveringstillstånd under 2022, för de restauranger som redan har utskänkningstillstånd. Kommunen har också beslutat att slopa arrendeavgiften för uteservering under 2022.

Mjölby kommuns insatser för att mildra effekterna av coronaviruset och säkra jobb och skatteintäkter är:

 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Uppskov med kommunala tillståndsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Förenkling av tillstånd för uteserveringar
 • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Se över möjligheten korta betaltiden till kommunens leverantörer

Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens ekonomiavdelning för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov

 • Möjlighet få uppskov med betalningar för VA och avfall
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, vi är lyhörda för önskemål från företagarna

Företagare som vill ha information om hur deras ärende eller faktura kan påverkas av stödpaketet är välkomna att kontakta sin handläggare i ärendet.

Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.

Företagsservice har öppet vardagar 8-17. Telefon 013-20 61 00, e-post foretagsservice@linkoping.se

Näringslivschef Torbjörn Sjögren
telefon 010-234 50 11, e-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson,
telefon: 010-234 51 12, e-post: Jonny.Bertholdsson@mjolby.se

Senast publicerad