Mjölby kommun

Utegym vid Vifolkavallen

Utegymmet är öppet förutom tre maskiner som ska repareras. Dessa tre maskiner är markerade med plastband och bör inte användas.

Publicerad