Mjölby kommun

Babyboom i Mjölby kommun

Invånarantalet fortsätter att stiga i Mjölby kommun. Mellan 2020-2021 ökade befolkningen med 309 personer till 28 269 invånare. I Mjölby kommun föddes det ovanligt många barn i fjol, 312 stycken. Samtidigt har antalet avlidna personer varit färre än förväntat. Det ger ett totalt födelseöverskottet på +56 personer vilket är det största sedan tidigt 90-tal.

Vi har under många år haft ett positivt flyttnetto, det vill säga, det flyttar in fler än det flyttar ut ur kommunen. Mellan 2020-2021 uppgick det totala flyttnettot till +236 personer. Sett till den senaste tioårsperioden är Mjölby respektive Söderköpings kommun de enda som har haft ett positivt flyttningsöverskott inom Östergötland alla tio åren (se diagrammet nedan). Mjölby attraherar östgötarna stort med andra ord!

Sett till den senaste tioårsperioden är Mjölby respektive Söderköpings kommun de enda som har haft ett positivt flyttningsöverskott inom Östergötland alla tio åren.

Födelseöverskott 2020-2021: +56
Flyttnetto 2020-2021: +236
Justering: +17

Total befolkningsförändring 2020-2021: +309 personer

En baby och hans storebror ligger på golvet och titta på varandra.

Publicerad