Mjölby kommun

Kom ihåg att lämna in årsrapporten för köldmedier!

Årsrapport gällande kontroll av köldmedier avseende år 2021 ska lämnas in till miljökontoret senast den 31 mars 2022.

Köldmedier finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Årsrapportering gäller för anläggningar som har en sammanlagd köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Årsrapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under år 2021. I rapporten ska ni även ange om något aggregat har skrotats och då även bifoga skrotningsintyget. Kontakta ditt kylserviceförtag för att få uppgifter och blankett till årsrapporten.

Miljösanktionsavgift kan bli aktuell om årsrapporten lämnas in för sent eller om det inte utförts kontroll av anläggningen under året.

Ytterligare information om köldmedier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad