Mjölby kommun

Vatten- och avloppsarbeten på Lagmansgatan Mjölby

För att minimera framtida driftstörningar i form av vattenläckor och avloppsstopp kommer Mjölby kommun byta ut befintliga vatten- och avloppsledningar i Lagmansparken och Lagmansgatan.

Arbetet planeras att starta vecka 5 och beräknas pågå tre månader framåt. Området som berörs visas i bilden nedan.

Då vi schaktar och transporterar material till och från arbetsplatsen kan det bli vissa störningar i trafiken. Under projektets senare del kommer Lagmansgatan vara otillgänglig för allmän trafik.

Under arbetet kan kortare avbrott i vattenförsörjningen uppstå. Fastigheter som berörs kommer att informeras om detta.

Har du frågor är du välkommen att kontakta arbetsledare Jonny Allansson på telefon 073-060 28 98 eller VA-ingenjör Nicklas Ericsson på telefon 010-234 51 78.

vatten och avloppsarbete lagmansgatan
Exempelbild

Publicerad