Kvalitetsdeklaration för företagslots

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av kommunstyrelsen 2021-09-01

Beskrivning av verksamheten

Mjölby kommun har höga ambitioner och vi är stolta över vårt goda företagsklimat. Företagslotsen finns till för att underlätta för dig som är eller vill bli företagare. För att starta, etablera eller förändra din verksamhet, din lokal eller sortiment behöver du ofta kontakta kommunen i olika frågor. Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontakter i eller utanför den kommunala organisationen. Det kan du ha nytta av när du vill starta eget, utveckla det företag du redan har, eller flytta ditt företag till Mjölby kommun.

Det här kan du förvänta dig

Företagslotsen hjälper dig med var du kan hitta den information du behöver och hitta rätt kontakter, till exempel när du:

 • Vill köpa mark eller byggnad för din verksamhet
 • Ska bygga om, till eller nytt för ditt företag
 • Vill hyra en lokal
 • Tänker ändra verksamhet i din befintliga lokal
 • Ska starta restaurang, livsmedelsbutik eller annan verksamhet där du hanterar livsmedel
 • Funderar på att starta hygienisk behandling som till exempel fotvård
 • Vill ha alkohol- och utskänkningstillstånd
 • Har frågor om fordonstvättar eller andra så kallade miljöfarliga verksamheter
 • Funderar kring brand och säkerhet
 • Vill veta vad gäller vid hantering av brandfarliga och explosiva varor
 • När krävs tillstånd?

Vi förväntar oss

För att vi ska kunna ge dig bästa hjälp vill vi be dig att i möjligaste mån förbereda frågor med mera inför kontakten med oss.

Frågor och synpunkter

Hjälp oss att bli bättre. Vi arbetar för att ge en god service. Vi strävar ständigt efter att förbättra verksamheten. Dina synpunkter kan hjälpa oss. Om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill träffa oss kan du kontakta någon av nedanstående:

Företagslots Marie-Louise Bood

telefon 010-234 50 00

E-post foretagslots@mjolby.se


Näringslivschef Torbjörn Sjögren
telefon 010-234 5000
e-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se


Vill du hellre skriva ett brev är adressen Mjölby kommun, 595 80 Mjölby. Du kan också lämna synpunkter via synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast publicerad