Medelstora förbränningsanläggningar

Den som har eller planerar att bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen för registrering enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU).

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning räknas som medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas fler medelstora skorstenar om de är kopplade till olika skorstenar. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets information om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningar får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registrerats senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med effekt lägre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Lämna information

Här kan du lämna information till tillsynsmyndigheten om en medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Blankett för registrering Pdf, 193 kB.

Blanketten skickas till Miljökontoret, 59580 Mjölby eller via e-post miljo@mjolby.se.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade i Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.


Kommun

Verksamhetsutövare

Fastighet

Effekt

Ödeshög

BKTech Energy AB

Forsby 2:14

3 MW


Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.