Mjölby kommun

Förändringar gällande returpappersinsamling

Den 1 januari 2022 tar kommunen över ansvaret för insamling av returpapper från producenterna. Insamlingen kommer fortsättningsvis ske på samma sätt som tidigare. Men de entreprenörer, som hämtar returpapper hos verksamheter och flerfamiljshus, behöver teckna avtal om auktorisation hos kommunen.

Anledningen till att kommunen tar över ansvaret är att regeringen i december 2020, beslutade om att producentansvaret upphör från och med den 1 januari 2022.

Privatpersoner och verksamheter kan liksom tidigare lämna sitt returpapper till återvinningscentralen och återvinningsstationerna.

Det finns sedan tidigare privata entrepreörer som hämtar returpapper från verksamheter och flerfamiljhus. De entreprenörer, som vill fortsätta med detta behöver teckna ett auktorisationsavtal med kommunen. Auktorisationsavtalet innebär att entreprenören tar på sig att uppfylla särskilda krav för att kommunen ska godkänna att de samlar in returpapper.

 Verksamheter och flerfamiljshus, som har hämtning av returpapper med privata hämtningsentreprenörer, kan fortsätta med det om entreprenören godkänns av kommunen.

Läs mer om auktorisation av returpappersinsamling här!

Buntar med gamla tidningar hopknutna med paketsnören.

Publicerad