Returpappersinsamling

Buntar med olika tidningar  hopbundna med snören

Returpapper definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Detta avfall kan lämnas till återvinningstationerna, återvinningscentralen eller en auktoriserad entreprenör.

Auktorisation av hämtningsentreprenörer

Från och med 1 januari 2022 krävs auktorisation av kommunen för att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamheter och flerfamiljshus i Mjölby kommun.

Ansök om auktorisation

De entreprenörer, som vill teckna ett avtal och starta insamling fyller i blanketten i bilaga 1 nedan och skickar den via e-post till adressen returpapper@mjolby.se

I auktorisationssystemet ingår följande dokument

Administrativa föreskrifter Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 ansökningsformulär Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 auktorisationsavtal Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2.1 maxtaxa Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställning av fastighetsnära hämtning

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan från och med 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Mjölby kommun.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta som idag, om entreprenören som utför insamlingen är auktoriserad av kommunen. Fråga entreprenören om de kommer att söka auktorisation.

Frågor om auktorisationen

Frågor kan ställas via e-post:

returpapper@mjolby.se

Auktoriserade företag

Här kommer vi att lägga upp kontaktuppgifter till auktoriserade företag.

Senast publicerad