Aktivt och socialt liv

Infoga bild

Att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans ökar livskvalitén, minskar psykisk ohälsa.

Statistiken visar att människor deltar mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir, och det innebär ökad risk för ensamhet i form av social isolering. Ensamhet är också en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre personer 65–80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans.