Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Seniorhälsa

Vår hälsa är det viktigaste vi har. För att leva ett så friskt och aktivt liv som möjligt är det viktigt att ta hand om sin kropp och hälsa.

Hälsa handlar om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Här har vi samlat tips och råd för att du som senior...

Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan förebygga psykisk ohälsa.