Mjölby kommun

Kungörelse Samråd och utställning Avfallsplan

Anslaget tas ner: 31 december 2021

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan.
Avfallsplanen är en del av den kommunala renhållningsordningen i enighet med 41§ 15 kapitlet miljöbalken. Samråds- och utställningshandlingarna kommer att finnas på Mjölby kommuns hemsida från och med den 22 november 2021. Den föreslagna avfallsplanen gäller åren 2022-2031. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som syftar till att avfallet som Mjölby kommun ansvarar för ska hanteras enligt EU:s prioritetsordning. Synpunkter på den föreslagna avfallsplanen lämnas via en e-tjänst som finns tillgänglig från och med den 22 november 2021. Svar ska vara inlämnade i e-tjänsten senast den 31 december 2021.

Länk till avfallsplanen

Synpunktsinlämning avfallsplan - Mjölby kommun (mjolby.se) Länk till annan webbplats.