Mjölby kommun

6 133 synpunkter och felanmälningar i Mjölby kommun!

Invånarna i Mjölby kommun har de senaste åren skickat in 6 133 digitala synpunkter och felanmälningar till kommunen. Det visar en analys som just har genomförts av det digitala system som invånare kan använda för att göra en felanmälan eller lämna en synpunkt.

Under 2015-2020 rörde den allra största delen, 4 046 ärenden, gator, torg och parker. Drygt 500 ärenden avsåg kultur, fritid och turism. Minst antal synpunkter och felanmälningar berörde politik, näringsliv, landsbygd samt bygglov och fysisk planering.

- Vi får regelbundet in nya felanmälningar och synpunkter till kommunen men ärendenas innehåll varierar stort utifrån årstid, berättar Matilda Johansson, landskapsingenjör, och Joel Runn, trafikingenjör i Mjölby kommun. Under vinterhalvåret är det oftast många ärenden som rör trasig gatubelysning eller att belysning saknas men vi får också in synpunkter på snöröjning och halkbekämpning då. Under sommarhalvåret är det istället många synpunkter och felanmälningar som avser grönytor, träd och lekplatser.

Synpunkter som leder till större investeringar

Den absoluta majoriteten av ärendena som kommer in rör mindre felanmälningar som går att åtgärda snabbt. I vissa fall rör det sig dock om önskemål om större investeringar som inte kan genomföras direkt. Ett exempel på ett sådant ärende var en synpunkt som gällde en gångväg i Dyhagen i Gamla Skänninge. Personen som hörde av sig önskade belysning på sträckan eftersom den var mörk och innebar att personen lade om sin promenad eftersom sträckan upplevdes som otrygg. Önskemålet prioriterades i den planering för belysningsåtgärder som genomfördes under 2020 och sträckan är nu belyst.

Även när det gäller lekplatser kommer det regelbundet in önskemål om åtgärder som vi ofta har möjlighet att genomföra. Ett önskemål som kom från flera personer var att bygga en kompisgunga på lekplatsen i Eldslösaparken. Detta blev möjligt att genomföra när lekplatsen förnyades under 2021.

Ett annat förslag gällde badstegen i Skogssjön. En person föreslog att kommunen skulle ersätta den befintliga badstegen med en längre så att det blev lättare att komma i och upp ur sjön.

- Vi är mycket tacksamma för synpunkterna, felanmälningarna och önskemålen som skickas in till oss, säger Ingela Harrelind, verksamhetsutvecklare i Mjölby kommun. Då kan vi fånga upp och åtgärda medborgarnas synpunkter och fokusera på förbättringsområden efter allmänhetens behov och önskemål. Det digitala felanmälan- och synpunktssystemet bidrar också till att effektivisera och avlasta kommunens verksamheter.

En av fördelarna med systemet är att det är tillgängligt dygnet runt via kommunens hemsida eller appen ”Synpunkts- och felanmälan Mjölby kommun”.

- Det ska vara så enkelt som möjligt att lämna en synpunkt eller felanmälan, säger Ingela Harrelind. På så sätt har vi fler ögon ute i den offentliga miljön och kan hjälpas åt att hålla den i gott skick.

Enkelt att lämna synpunkt

Det är enkelt att lämna en digital felanmälan eller synpunkt på www.mjolby.se/synpunkt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan man markera på en karta var problemet finns och kan också registrera sitt namn och e-post. Då återkommer ansvarig handläggare med ett svar inom fem arbetsdagar. Vill man vara anonym går det bra men då kan ingen återkoppling av ärendet ske.

Det går också bra att lämna sin synpunkt till kommunens medborgarservice genom att ringa 010-234 50 00, mejla till medborgarservice@mjolby.se eller skriva till Synpunkt/felanmälan Mjölby kommun, 595 80 Mjölby. Ett annat sätt är att använda appen ”Synpunkts- och felanmälan Mjölby kommun” som du laddar ned i din smarta telefon.

Badbryggorna vid Skogssjön en vacker sommardag.

Bryggorna vid Skogssjön fick nya badstegar efter förslag från en invånare.

Publicerad