Mjölby kommun

Justerat protokoll: Omsorgs- och socialnämndens socialutskott 11 november 2021

Anslaget tas ner: 3 december 2021

Förvaringsplats: närarkiv

För att ta del av protokollet kontaktas omsorgs- och socialförvaltningen.