Sahamin ku saabsan xiriirka aad la yeelato dadka naga mid ah ee ka shaqeeya gargaarka maaliyadeed?

Miyaad tahay?
Miyaad tahay?
Imisa jir ayaad tahay? (Dooro mid)
Imisa jir ayaad tahay? (Dooro mid)Miyaad carruur leedahay?
Miyaad carruur leedahay?


Muddo intee leeg ayaad qaadanaysay taageerada dakhliga? (Sheeg waqtiga aad si is daba jooga u qaadanaysay taageerada dakhliga)
Muddo intee leeg ayaad qaadanaysay taageerada dakhliga? (Sheeg waqtiga aad si is daba jooga u qaadanaysay taageerada dakhliga)Miyay fududdahay in aad la xiriirto hawlwadeenkaaga bulsheed?
Miyay fududdahay in aad la xiriirto hawlwadeenkaaga bulsheed?


Miyaad u aragtaa in uu hawlwadeenkaaga bulsheed si fiican kuula dhaqmo?
Miyaad u aragtaa in uu hawlwadeenkaaga bulsheed si fiican kuula dhaqmo?


Miyuu hawlwadeenkaaga bulsheed taageero kaa siiyaa arrimaha khuseeya dhaqaalahaaga ama maaliyaddaada?
Miyuu hawlwadeenkaaga bulsheed taageero kaa siiyaa arrimaha khuseeya dhaqaalahaaga ama maaliyaddaada?


Miyuu hawlwadeenkaaga bulsheed taageero kaa siiyaa arrimo aanan khusaynin xaaladdaada maaliyadeed?
Miyuu hawlwadeenkaaga bulsheed taageero kaa siiyaa arrimo aanan khusaynin xaaladdaada maaliyadeed?


Miyaad u aragtaa in lagaa caawiyo in aad isku filnaanta kordhisato?
Miyaad u aragtaa in lagaa caawiyo in aad isku filnaanta kordhisato?


Ma jiraa wax aan ku deeqi karno, wanaajin karno, ama beddeli karno si aan u caawinno xaaladdaada?
Ma jiraa wax aan ku deeqi karno, wanaajin karno, ama beddeli karno si aan u caawinno xaaladdaada?Miyaad adiga iyo hawlwadeenkaaga bulsheed wada samayseen qorshe hirgalin?
Miyaad adiga iyo hawlwadeenkaaga bulsheed wada samayseen qorshe hirgalin?


Miyaad fahansan tahay waxa adiga lagaa sugayo marka la raaco qorshahaaga hirgalinta?
Miyaad fahansan tahay waxa adiga lagaa sugayo marka la raaco qorshahaaga hirgalinta?Miyaad u aragtaa in ay macquul yihiin waajibaadka ama shuruudaha ku jira qorshahaaga hirgalintu?
Miyaad u aragtaa in ay macquul yihiin waajibaadka ama shuruudaha ku jira qorshahaaga hirgalintu?Miyaad ma hore ka jawaabtay sahamintan?
Miyaad ma hore ka jawaabtay sahamintan?