Mjölby kommun

Vattenarbete Gästgivaregatan Mjölby

För att minimera framtida driftstörningar i form av vattenläckor kommer Mjölby kommun byta ut befintlig vattenledning i Gästgivaregatan. Arbetet planeras att starta vecka 44. 

Då vi schaktar och transporterar material till och från arbetsplatsen kan det bli vissa störningar i trafiken.

Under arbetet kan kortare avbrott i vattenförsörjningen uppstå. Fastigheter som berörs kommer att informeras.

Har du frågor är du välkommen att kontakta arbetsledare Jonny Allansson
073-060 28 98 eller VA-ingenjör Nicklas Ericsson på telefon 010-234 51 78.

Exempelbild

Publicerad