Mjölby kommun

Gymnasieutredning föreslår samordnad gymnasieskola i västra Östergötland

Sex kommuner i västra Östergötland och Tranås har tagit emot en gemensam utredning om gymnasieskolans framtida utformning.

Utredarna berör olika former för samordning av gymnasieverksamheten. Ett förslag är att de sex kommunerna Mjölby, Motala, Tranås, Vadstena, Ödeshög och Boxholm bildar ett gemensamt kommunalförbund.

– Vi vill kunna erbjuda så många elever som möjligt plats på skolorna i området, och anpassa utbildningarna efter individens och arbetsmarknadens behov, säger Gun-Inger Andersson, ordförande i utbildningsnämnden i Mjölby kommun. Nu har vi tagit emot utredarnas förslag och får arbeta vidare med det på tjänstemannanivå och politisk nivå.

Uppdraget till utredarna Lars Stjernkvist och Annika Kronwall var att ta fram ett förslag till framtida organisation för gymnasieutbildningarna i de sex kommunerna.

I och med att utredningen lämnas över till kommunerna, är det upp till varje kommun att fortsätta det lokala arbetet kring organisation och gymnasieutbildningar, som är anpassade till arbetsmarknaden och individens möjligheter till sysselsättning.

Nästa steg är att samordna det politiska arbetet mellan kommunerna, där ett eventuellt beslut om att bilda kommunalförbund blir en fråga för respektive kommuns kommunfullmäktige.

Idag finns ett samverkansavtal med Östergötlands kommuner och Tranås kommun. Kommunerna i västra Östergötland och Tranås har genom den gemensamma utredningen velat fördjupa samverkan i syfte är att skapa en effektiv organisation med hög kvalité.

Sex män och två kvinnor står framför en väg med tavlor. En person håller fram ett papper med utredningen. De har kavajer på sig, tittar mot kameran och ser glada ut.

Utredarna Annika Kronwall, Lars Stjernkvist och Kenth Kronwall (i mitten), lämnade över gymnasieutredningen till representanter från kommunerna, i Mjölbys stadshus.

Publicerad