Mantorp - fördjupning av översiktsplanen

Infoga bild

Fördjupningen av översiktsplanen redovisar hur tätorten kan växa från dagens cirka 4000 invånare till 7000 invånare genom nya utbyggnadsområden söder om järnvägen och ett nytt centrum söder om pendeltågsstationen.

Planen antogs av kommunfullmäktige 28 september 2021

Senast publicerad