Mjölby kommun

Dags att läsa av vattenmätaren

Nu har de hushåll som har kommunalt vatten med egen vattenmätare fått ett kort för självavläsning. Det innebär att du ska läsa av och rapportera din vattenmätarställning senast 14 november 2021.

Med hjälp av vattenmätarställningen beräknas fastighetens årsförbrukning vilket ligger till grund för nästkommande års fakturering. Den som inte lämnar in sin mätarställning riskerar därför att få en felaktig faktura. Genom att ha koll på din vattenmätare kan du även upptäcka om det finns en vattenläcka i fastigheten.

Du som har en digital vattenmätare får inte något avläsningskort. Dessa mätare har inbyggd radiosändare vilket gör det möjligt för kommunens personal att istället fjärravläsa mätarställningen. Har du nyligen fått en ny vattenmätare och får ett avläsningskort behöver du inte rapportera mätarställningen.

Har du frågor om din vattenavläsning kan du ringa 010-234 52 33.

Du som vill veta mer kan gå in på sidan om självavläsning.

Exempelbild

Publicerad