Mjölby kommun

Många 12-15-åringar vaccinerades

Över 900 ungdomar i Mjölby kommun fick sin första vaccindos mot covid-19 när 12-15-åringar vaccinerades förra veckan.

– Det är ett unikt arbete som gjorts på kort tid, tack vare ett bra samarbete med Region Östergötland och mellan verksamheter i kommunen, säger Maria Karlström, enhetschef på elevhälsan i Mjölby kommun.

Elevhälsans roll har varit att organisera för vaccinationerna på skolorna, i samverkan med Region Östergötland som ansvarar för vaccinationsinsatsen. När det slutligen blev dags att vaccinera har skolsköterskorna tillsammans med kollegor från regionen och vårdcentralerna vaccinerat eleverna.

På kort tid utvecklade kommunen en e-tjänst för att samla in vaccinationssamtycken. På så sätt har vårdnadshavare som önskat vaccin för sina barn i skolan, enkelt och snabbt kunnat signera samtycke.

Enligt regionens uppgifter har cirka 70 procent av 12-15 åringarna i Mjölby kommun fått sin första vaccindos. Vaccinationsarbetet fortsätter.

– Det har varit glädjande med all positiv respons och viljan att hjälpa till hos skolor och fritidsgårdar. Det har känts bra att bidra till att eleverna ska kunna erbjudas covid-19-vaccin i skolan. Skolsköterskor är duktiga på att vaccinera barn och elever i skolan. Vaccinationen blev trygg och förutsägbar för eleverna, menar Maria Karlström.

Nu fortsätter planeringen inför dos 2. Sedan återstår arbete med vanliga vaccinationer och hälsosamtal i grundskolan.

Sju personer står bredvid varandra ett skolbibliotek och tittar mot kameran. Fyra av dem har sjukvårdskläder.

Personal från regionen tillsammans med skolsköterskor i biblioteket på Lagmansskolan, som blev en tillfällig vaccinationscentral.

Publicerad