Mjölby kommun

Kungörelse om granskning av detaljplan

Anslaget tas ner: 2021-11-13

Byggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan: "Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 mfl (Parkskolan). Planförslaget är utställt för granskning till och med 12 november 2021.

Information om granskningen Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till planhandlingarna Öppnas i nytt fönster.