Hur upplever du kontakten med oss som arbetar på ekonomiskt bistånd?

Är du?
Är du?
Hur gammal är du? (Välj ett alternativ)
Hur gammal är du? (Välj ett alternativ)Har du barn?
Har du barn?


Hur länge har du tagit emot försörjningsstöd? (Tiden du ska ange här är sammanhängande tid)
Hur länge har du tagit emot försörjningsstöd? (Tiden du ska ange här är sammanhängande tid)Kan du lätt komma i kontakt med din socialsekreterare?
Kan du lätt komma i kontakt med din socialsekreterare?


Känner du dig väl bemött av din socialsekreterare?
Känner du dig väl bemött av din socialsekreterare?


Får du stöd i frågor som rör din ekonomi av din socialsekreterare?
Får du stöd i frågor som rör din ekonomi av din socialsekreterare?


Får du stöttning med andra frågor än din ekonomiska situation av din socialsekreterare?
Får du stöttning med andra frågor än din ekonomiska situation av din socialsekreterare?


Upplever du att du får hjälp att komma närmare en egen försörjning?
Upplever du att du får hjälp att komma närmare en egen försörjning?


Finns det något vi skulle kunna erbjuda/förbättra/förändra för din situation?
Finns det något vi skulle kunna erbjuda/förbättra/förändra för din situation?Har du och din socialsekreterare tillsammans gjort en genomförandeplan?
Har du och din socialsekreterare tillsammans gjort en genomförandeplan?


Förstår du vad som förväntas av dig enligt din genomförandeplan?
Förstår du vad som förväntas av dig enligt din genomförandeplan?Tycker du att kraven i genomförandeplanen är rimliga?
Tycker du att kraven i genomförandeplanen är rimliga?Har du tidigare svarat på denna enkät?
Har du tidigare svarat på denna enkät?