Mjölby kommun

Justerat protokoll: Omsorgs- och socialnämndens socialutskott 5 oktober 2021

Anslaget tas ner: 27 oktober 2021

Förvaringsplats: närarkiv

För att ta del av protokollet kontaktas omsorgs- och socialförvaltningen.