Mjölby kommun

Kungörelse Samråd om detaljplan i Mjölby för kv. Orren, Tjädern m.fl

Anslaget tas ner: 2021-11-03

Byggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteren Orren, Tjädern m.fl. Planförslaget är ute på samråd till och med 2 november 2021.

Information om samrådet Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till planhandlingarna Öppnas i nytt fönster.