Mjölby kommun

Kungörelse Samråd för detaljplan i Mjölby för Bilen 1 m.fl.

Anslaget tas ner:

Byggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Bilen 1 med intilliggande gatumark. Planförslaget är ute på samråd till och med 2 november 2021.

Information om plansamrådet Pdf, 407 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till planhandingarna Öppnas i nytt fönster.