Anhörigstöd på nätet

Mjölby kommun erbjuder digitalt anhörigstöd via tjänsterna En bra plats och Demenslotsen. Det digitala anhörigstödet gör det möjligt för dig som kommuninvånare att ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser som passar dig.

Det digitala anhörigstödet är ett komplement till det nuvarande anhörigstödet.

En bra plats – digitalt anhörigstöd

  • Kommuninformation: Information och nya händelser från kommunens anhörigstöd.
  • Nationella nyheter: Nyheter, forskning och länkar för dig som anhörig.
  • Utbildningar: Utbildningar, webbinarium med mera till dig som anhörig.
  • Grupper: Här finns möjlighet för anhöriga att starta diskussioner/ dialoger med andra i samma situation.

Nätverket består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Du kan söka kontakt med andra anhöriga både efter andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym.

En bra plats har mer information på sin webbplats Länk till annan webbplats.

Se en kort film om En bra plats Länk till annan webbplats.

Demenslotsen – vägvisare för anhöriga

Demenslotsen är en digital vägvisare som ska hjälpa dig som är anhörig att få kunskap och information som är relevant för den situation som du befinner dig i just nu. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Demenslotsen har mer information på sin webbplats Länk till annan webbplats.

Se en kort film om Demenslotsen Länk till annan webbplats.

Hur kan jag ta del av det digitala anhörigstödet?

Du som bor i Mjölby kommun kan registrera dig med hjälp av ditt personnummer på En bra plats Länk till annan webbplats. eller Demenslotsen Länk till annan webbplats.. Om du bor någon annanstans, men har din närstående i Mjölby kommun kan du skicka e-post till anhorigstod@mjolby.se för att få inloggning till tjänsten.

Det digitala anhörigstödet är kostnadsfritt för dig som kommuninvånare och du kan vara anonym.

Följ En bra plats på Facebook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev
Få nationella och lokala anhörigrelaterade nyheter direkt i din mail genom att anmäla dig till En bra plats nyhetsbrev.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Annelie Rydell
Telefon: 010-234 59 27

anhorigstod@mjolby.se

Besöksadress:
Bockarpsvägen 5, Mjölby

Senast publicerad