Anhörigstöd

Anhörigstöd

Mjölby kommun erbjuder anhörigstöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Det handlar om personer som är äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsatta och personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. 

Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Vi erbjuder olika insatser för att underlätta vardagen.

Träffa en anhörigkonsulent

På anhörigstöd kan du samtala med en anhörigkonsulent som kan hjälpa till med bland annat:

  • Stöd och vägledning i rollen som anhörig
  • Förmedla kontakt till handläggare, patientföreningar,  frivilligorganisationer och liknande
  • Arrangera anhörigträffar
  • Ordna föreläsningar

För oss är det väldigt viktigt att du som anhörig känner dig trygg i kontakten med oss. Vi värnar därför om din integritet och vi har alltid tystnadsplikt.

Anhörigstöd på nätet

Mjölby kommun erbjuder digitalt anhörigstöd via tjänsterna En bra plats och Demenslotsen. Det digitala anhörigstödet gör det möjligt för dig som kommuninvånare att ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser som passar dig.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

För att få hjälp av Mjölby kommuns anhörigstöd måste du vara minst 18 år och ha en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller är funktionsnedsatt.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Annelie Rydell
Telefon: 010-234 59 27

anhorigstod@mjolby.se

Bockarpsvägen 5, Mjölby

anhörigkort

Anhörigvårdarkort

Kortet visar att du ansvarar för en person som är beroende av din hjälp. Om något händer dig finns det kontaktuppgifter till andra personer som kan ta över ansvaret för den närstående. Bär alltid med dig kortet.

Som anhörig kan du beställa eller hämta ut ett anhörigvårdarkort hos anhörigkonsulenten.


Broschyr om anhörigstöd

I vår broschyr om anhörigstöd Pdf, 875 kB, öppnas i nytt fönster. har vi samlat informtion för dig som anhörig.

Tematräffar och aktiviteter

För att du ska ha en bra möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation för dig och din närstående ordnar vi tematräffar, aktiviteter och anhöriggrupper utifrån behov och aktuella ämnen. Genom träffarna vill vi stärka dina kunskaper och samtidigt får du chansen att möta andra i samma situation. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Någon att prata med

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Telefon: 0200-239 500

För mer information besök Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats..

Senast publicerad