Hyresskuld, avhysning och vräkning

Här hittar du information om vilket stöd du kan få om du riskerar att bli av med din bostad. Omsorgs- och socialförvaltningen bedriver vräkningsförebyggande arbete för att stötta personer eller familjer i att inte förlora sin bostad. 

  • Se över om du på egen hand eller genom stöd från personer i din närhet kan lösa din hyresskuld.
  • Ta kontakt med din hyresvärd och fråga om det finns möjlighet till en avbetalningsplan.
  • Har skulden gått vidare till inkasso är det inkasso du ska kontakta för att ta reda på om du kan göra en avbetalning.
  • Saknar du ekonomiska medel och inte kan lösa din situation med hjälp av vänner och familj kan du kontakta omsorgs- och socialnämndens vuxenenhet och ansöka om försörjningsstöd. Då görs en individuell bedömning om du har rätt till bistånd.

Din hyresvärd kan säga upp ditt hyreskontrakt om du vid upprepade tillfällen är sen med att betala hyran. Om du får ett brev där hyresvärden påpekar att du ofta är sen med hyran, är det viktigt att du i fortsättningen betalar hyran i tid.

Behöver du stöd kring ekonomiska prioriteringar eller andra tips för att undvika sena inbetalningar kan du kontakta kommunens vräkningsförebyggare eller kommunens budget- och skuldrådgivning.

Du har ett ansvar att uppträda ansvarsfullt och inte störa dina grannar. Om du har fått ett brev om störning är det viktigt att du kontaktar din hyresvärd. Återkommande störningar kan bli en grund för att hyresvärden säger upp ditt kontrakt.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, är det viktigt att hyresvärden har godkänt det. Ansvaret för lägenheten ligger alltid på den ursprungliga hyresgästen.

Om hyresvärden upptäcker att lägenheten hyrs ut i andra hand utan tillåtelse, kan hyresvärden säga upp ditt kontrakt, vilket innebär att även andrahandshyresgästen måste flytta.

När ett beslut om avhysning verkställts är det Kronofogden som genomför avhysningen. Kronofogden informerar dig om att du ska bli avhyst från din bostad och när det kommer att ske. Kronofogden skickar även alltid en underrättelse tillomsorgs- och socialförvaltningen om tid för avhysningen.

Om en avhysning inte går att avvärja rekommenderas hyresgästen att tömma, städa och lämna alla nycklar till bostaden i god tid innan avhysningsdatum. På detta sätt undviker hyresgästen att få en markering om avhysning som ligger kvar i fem år. Dessa markeringar är ofta problematiska när ny bostad ska sökas.

Kronofogden om vräkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som hyresgäst har du ett ansvar att hålla bostaden i sunt skick. En sanitär olägenhet kan dra till sig skadedjur och dölja vattenskador som uppstått. Det är heller inte bra för hälsan att leva i en sådan miljö.

När en hyresvärd får kännedom om en lägenhet som utgör sanitär olägenhet har hyresvärden möjlighet att ställa krav på att bostaden ska åtgärdas inom en viss tid.

Hyresvärden meddelar dig en tid för besiktning för att säkerställa att du har städat/sanerat lägenheten. Om detta inte genomförs kan hyresvärden säga upp ditt kontrakt.

Vräkningsförebyggande arbete

När en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare riskerar att förlora sin bostad har hyresvärd och bostadsrättsförening enligt lag en skyldighet att meddela socialnämnden i kommunen. När ett sådant meddelande inkommer till oss sänder vi brev till berörd hyresgäst med erbjudande om att ta kontakt med oss för stöd och rådgivning. I vissa fall kan vi även söka hyresgästen på telefon.

Hit kan du vända dig

Omsorgs- och socialförvaltningens vräkningsförebyggare och socialsekreterare på Vuxenenheten har möjlighet att vägleda, stötta och informera om vilka möjligheter som finns om du har svårt att klara av din bostad.

All kontakt med oss är frivllig och du kan när som helst meddela att du inte längre önskar ytterligare kontakt.

Vi har tystnadsplikt, det innebär att om din hyresvärd tar kontakt med oss lämnar vi inte ut information om du inte samtyckt till detta.

Läs mer om hemlöshet på Kunskapsguiden, en webbplats från Socialstyrelsen.
Kunskapsguiden hemlöshet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyresgästföreningen har tips på vad du kan tänka på som hyresgäst.

Hyresgästföreningen Stöd och råd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vräkningsförebyggare

Telefon: 010-234 60 51

vrakningsforebyggande@mjolby.se


Mottagning Enhet vuxen

Telefon: 010-234 56 56

Telefontider för att nå mottagningen

Måndag: 8-10

Tisdag: 8-10

Onsdag: 8-10 och 13-15

Torsdag: 8-10 och 13-15

Fredag: 8-10

Telefontid under vecka 25-33, måndag till fredag: klockan 8-10.

Budget- och skuldrådgivning

budgetochskuld@mjolby.se

Om du är bostadslös och söker boende

Det är ofta hård konkurrens om lediga lägenheter. Tacka ja till eventuella erbjudanden även om lägenheten inte uppfyller alla krav som du önskar.

  • Registrera dig hos alla hyresvärdar. Det är viktigt att du är aktiv och bevakar lediga lägenheter som kommer ut.
  • Lås dig inte vid en specifik kommun. Det är många gånger mycket bra kommunikationsmöjligheter mellan olika kommuner.
  • Sök boende via sociala medier, både första-, andrahands och inneboendekontrakt.

Senast publicerad