Mjölby kommun

Justerat protokoll: Omsorgs- och socialnämndens socialutskott

Anslaget tas ner: 6 oktober 2021

Förvaringsplats: närarkiv

För att ta del av protokollet kontaktas omsorgs- och socialförvaltningen.