Skattning kring hygienrutiner

Tack för att du gör en självskattning kring din följsamheten till basala hygienrutiner.

Enkäten är anonym.

Gradera mellan 1 och 5, där 1 stämmer inte alls och 5 stämmer mycket bra. * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Jag använder handdesinfektion före och efter patientnära arbete.

Jag har alltid kortärmat på mig när jag arbetar.

Jag tar alltid av mig klocka, armband och ringar när jag jobbar.

Jag använder handskar när det finns risk att komma i kontakt med kroppsvätskor ex. blod, urin, avföring och sårvätska.

Jag använder plastförkläde vid nära omvårdnadsarbete.

Jag har kort hår eller uppsatt om jag har längre hår.

Jag vet var jag hittar dokumentet ” Riktlinje - basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg”.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johan Lindberg
Telefon: 010-234 64 28
johan.lindberg@mjolby.se

Senast publicerad