Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Tilläggsbelopp kan sökas av skolor och förskolor för barn och elever som är folkbokförda i Mjölby kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder.

Den här informationen riktar sig till skolor och förskolor.

Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till förskolor och skolor. Tilläggsbeloppet är ett bidrag utöver detta grundbelopp, som bara beviljas i undantagsfall.

Bilden nedan kommer från Skolverkets webbsida Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mjölby kommuns process för ansökan och godkännande av tilläggsbelopp utgår från samma information som finns på Skolverkets webb.

Tabell som visar skillnad mellan anpassningar och tilläggsbelopp

 

Tilläggsbelopp kan till exempel sökas för:

  • Barn eller elever med medicinsk funktionsnedsättning. Medicinsk funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för olika kroniska och långvariga sjukdomstillstånd.
  • Barn eller elever som på grund av omfattande funktionsnedsättning behöver extraordinära stödåtgärder för att vistas i förskole- eller skolmiljö.
  • Tilläggsbelopp är avsett att täcka det extraordinära särskilda stödet. Extra anpassningar eller särskilt stöd kan inte finansieras genom tilläggsbelopp utan ingår i den grundersättning eller programpris som skolan får för eleven.

Ansökan om tilläggsbelopp, externa enheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av tilläggsbelopp, externa enheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Verksamhetschef för resursenheten

Linda Hedlund

Telefon: 010 - 234 5247

linda.hedlund@mjolby.se

Senast publicerad