Mjölby kommun

Kungörelse Samråd för detaljplan Veta 6:1 m.fl. (Magasinet) i Mantorp

Anslaget tas ner: 19 oktober 2021

Byggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag för detaljplan Veta 6:1 m.fl. (Magasinet) i Mantorp. Samråd sker via utskick till sakägare och hålls mellan 6 september och 18 oktober 2021.

Länk till planen