Mjölby kommun

Vad tycker invånarna?

Nu är det dags för en ny medborgarundersökning - vad tycker invånarna i Mjölby kommun? Vartannat år gör Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning åt Mjölby kommun. Resultaten blir sedan blir en del av kommunens planerings- och utvecklingsarbete.

SCB mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

I år finns det några nya frågorna i undersökningen som handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Slumpmässigt urval

1200 invånare i Mjölby kommun kommer att få enkäten. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod börjar den 24 augusti och pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Här kan du läsa de senaste undersökningarna.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta biträdande kommundirektör Carina Brofeldt.

E-post: carina.brofeldt@mjolby.se

Telefon: 010-234 5156

En man och en kvinna står på en stig med varsin cykel bredvid sig.

Publicerad