Mjölby kommun

Asfaltering 2021

I år planerar Mjölby kommun att asfaltera för cirka 8 miljoner kronor. I Mjölby och Skänninge kommer fokus att ligga på större trafikleder, medan vi i Mantorp och Väderstad äntligen kommer igång med upprustningen av gamla villagator. Från och med 2022 tillförs ytterligare 3 miljoner kronor till asfaltsprogrammet , ett tillskott som i första hand kommer användas till villagator och gång- och cykelvägar.

Mantorp

Gång- och cykelvägar runt Vifolkaskolan ned mot Trumpetarevägen och Riksvägen
Mellanvägen
Sockenvägen delen Trumpetarevägen-Övervägen
Undervägen
Övervägen

I Mantorp smygstartade vi innan semestern med att asfaltera gång- och cykelvägarna runt Vifolkaskolan och på Övervägen. Under vecka 33 beräknar vi vara klara även på Mellanvägen, Undervägen och Sockenvägen.

Karta Mantorp Öppnas i nytt fönster.

Mjölby

Brahegatan, cirkulationsplats
Burensköldsvägen delen Smålandsvägen-Ramstadgatan
Hallevadsgatan delen Truckgatan-Svänggatan
Kungsvägen delen Huljegatan-trafikplats Hulje
Ramstadgatan vid Dackegatan
Skattegårdsgatan
Skänningevägen delen Kanikegatan-Vetagatan
Infartsväg Slomarps sjukhem (fastighet)

I MJölby frästes den gamla asfalten bort under vecka 32 och nu pågår förarbeten inför asfalteringarna som planeras genomföras under veckorna 34 och 35, såvida vi klarar oss från ihållande regn.

Karta Mjölby Öppnas i nytt fönster.

Skänninge

Birger Jarls väg delen Vadstenagatan-Munkstigen
Gång- och cykelväg längs Idrottsvägen delen Mjölbygatan-Borgmästaregatan
Gröngatan
Linköpingsgatan (öster om järnvägen) delen väg 206-vändplan
Linköpingsgatan (väster om järnvägen) Stationsgatan-Stora Torget
Ringgatan delen Vadstenagatan-Trojenborgsskolan
Östanågatan delen Linköpingsgatan-Tegellidsgatan

Karta Skänninge Öppnas i nytt fönster.

Väderstad

Gatugårdsvägen
Gång- och cykelvägar mellan Västbergavägen och Östbergavägen
Videvägen
Östadsvägen nedre delen

Karta Väderstad Öppnas i nytt fönster.

Tidplanen för Skänninge och Väderstad är inte fastslagna än men arbetet är beräknat till september.

En avvikelse från planeringen är att Transformatorgatan i Mjölby och Havrevägen i Väderstad har skjutits fram till 2022 på grund av planerade fjärrvärmegrävningar.

Trafikvakter finns på plats för att reglera trafiken under pågående asfaltering.
Som vanligt ber vi alla trafikanter att anpassa hastigheten vid arbetsplatserna, och om möjligt välja en alternativ väg. Tack!

Publicerad