Mjölby kommun

Ny lag om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Den nya lagen innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för de som får en behandling. Det påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i kommunen.

Lagen innebär bland annat att:

  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp som exempelvis botox och fillers. Verksamheter som gör injektionsbehandlingar men inte har personal som är legitimerade får från och med den 1 juli inte längre utföra injektionsbehandlingar.
  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Anmälningsplikt till kommunen

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner, exempelvis kosmetisk tatuering, micropigmentering eller microneedling. Dessa behandlingar är kvar under kommunens tillsyn.

I samband med att det nya regelverket börjat gälla skedde också en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg till exempel barberare, nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning.

Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, exempelvis tatuering. Detta kommer att innebära att verksamheter som använder stickande/skärande verktyg, men som i nuläget inte har räknats som anmälningspliktiga, kommer att behöva anmäla sig till kommunen.

De befintliga verksamheter som omfattas av bestämmelserna har fram till den 1 september 2021 att anmäla sig skriftligen till miljökontoret.

Är din behandling anmälningspliktig?

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Blankett för anmälan av hygienisk verksamhet Pdf, 224 kB.

Information om anmälningsprocessen

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

E-post: miljo@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad