Mjölby kommun

Vatten- och avloppsarbeten Ringvägen-Bondegatan Mjölby

För att minimera framtida driftstörningar i form av vattenläckor och avloppsstopp kommer Mjölby kommun byta ut och flytta befintliga vatten- och avloppsledningar i korsningen Ringvägen-Bondegatan.

Arbetet startar vecka 32 och beräknas pågå 6 veckor framåt.
Då vi schaktar och transporterar material till och från arbetsplatsen kan det bli vissa störningar i trafiken.

Under arbetet kan kortare avbrott i vattenförsörjningen uppstå. Fastigheter som berörs kommer att informeras.

Har du frågor är du välkommen att kontakta driftchef Per Johansson på telefon
010-234 57 62 eller VA-ingenjör Nicklas Ericsson på telefon 010-234 51 78.

Exempelbild

Publicerad