Mjölby kommun

”En knutpunkt som har nära till allt”

En plats där alla pratar med alla och man bryr sig om varandra. Så sammanfattar Väderstad hembygds- och byalagsförening sin hemort.

– Jag har bott i andra städer, i Bryssel och i Stockholm men livskvalitén är betydligt bättre här, säger Kent Kärrlander.

Carina Kärrlander håller med.

– Här bryr sig alla om vad som händer på ett annat sätt jämfört med i stan. Här hälsar och pratar alla med alla, säger hon.

Tidigare var hembygdsföreningen och byalaget två separata föreningar. Men det visade sig att samma personer satt i styrelserna och då beslutades det att föreningarna skulle slås ihop.

Två röda stugor som är omringad av gräs och träd.

Hembygds- och byalagsföreningen i Väderstad är sammanslagen sedan en tid tillbaka.

Byalagets kontakt med kommunen

I dagsläget har hembygds- och byalagsföreningen cirka 300 medlemmar. Föreningen har i uppdrag att vårda byggnader och arkivhandlingar samt dokumentera bebyggelse, personer och händelser. De genomför också olika sorters arrangemang.

Byalaget har regelbunden kontakt med kommunen. De framför önskemål från invånarna om hur orten kan utvecklas. Det kan exempelvis gälla vägar och trafik eller belysning på olika platser.

Ett exempel på när kommunen har hjälpt till är vid upprustningen av hembygdsgården.

Varför är landsbygdsutveckling viktigt?

– Det är viktigt för att annars stannar bygden, säger Carina Kärrlander.

Läs mer om Väderstad

Läs om fler byalag i kommunen

En liten bro som går över en damm.
Fem kvinnor och en man står utanför en röd stuga.

Ulla Joelsson, Anne-Marie Richardson, Ebba Nyström , Carina Kärrlander, Birgit Axell och Kent Kärrlander.

Publicerad