Mjölby kommun

”Gemenskapen är fantastisk”

Att bo på landet är något speciellt. Det är vackert, rogivande och gemenskapen är fantastisk. Det berättar medlemmar från byalaget i Västra Harg.

– Vi är spindeln i nätet. Vi stöttar och håller ihop alla föreningar och ser till att olika aktiviteter inte krockar med varandra, säger Ingrid Martini, ordförande för Västra Hargs byalag.

Orten är stor till ytan, det är cirka tre mil från norr till söder. I området bor cirka 300 hushåll. Det finns en stark gemenskap mellan ortsborna.

– Väldigt många är engagerade och hjälpsamma på en mängd olika sätt, det kallar vi för Västra Hargs-andan, säger Ingrid Martini.

I Västra Harg finns ett naturreservat som är välbesökt av många. Naturreservatet är ett av länets största lövskogsreservat. Området kännetecknas av lundar, ädla lövträd, gamla aspar, ihåliga träd och död ved.

Reservatet har även uppmärksammats internationellt och är med i projektet Envision. Inom projektet undersöker man hur det är att bo i ett naturreservat och hur det kan utvecklas.

Betydelsen av landsbygdsutveckling

Mjölby kommun samverkar med byalaget i Västra Harg. Deras utvecklingsgrupp har möjlighet att ansöka om medel hos kommunstyrelsen för förbättringar och utveckling på orten. Exempelvis har samverkan lett till att en hjärtstartare har köpts in.

2012 fick ortsborna bredband. Det var via EU-bidrag där kommunen var involverad.

– Alla blir så förvånade när jag säger att jag har bredband mitt ute i skogen, säger Anette Ottosson, ledamot i byalaget.

Både Ingrid Martini och Anette Ottosson upplever att det finns en bra dialog mellan kommunen och invånarna. De poängterar även betydelsen av landsbygdsutveckling.

– Varför ska man klippa av allt utanför stan? Det är jätteviktigt att hela Sverige lever, framförallt landsbygden för det är där man har mycket av vår näring, säger Anette Ottosson.

Läs mer om Västra Harg

Läs om fler byalag i kommunen

Två kvinnor som ler står vid en trappa utanför en röd lokal.

Ingrid Martini och Anette Ottosson utanför Kulladal, Västra Hargs Idrottsförening.

Två kvinnor som ler står utomhus framför en äng.

Ingrid Martini, ordförande för Västra Hargs byalag och Anette Ottosson, ledamot i byalaget.

Publicerad